Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án BT&GPMB 3

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng v3.0

6. Lập hồ sơ xác định giá

Văn bản xác định giá trị đất và tài sản, tờ trình phê duyệt văn bản xác định giá là nội dung công việc chiếm nhiều thời gian trong quá trình lập phương án. một chủ sở hữu thì thường có một văn bản xác định giá, do một lý do khách quan nào đó, cần phải làm văn bản xác định giá bổ sung. như vậy một chủ sở hữu sẽ có thể có nhiều văn bản xác định giá.

 

Tại cửa sổ thông tin chủ sở hữu:

Trang giao diện chủ sở hữu
Giao diện trang chủ sở hữu

Bạn di chuyển chuột tới mục văn bản xác định giá, bấm chọn nút menu 

Danh mục hồ sơ xác định giá
caption

Chọn “Chỉnh sửa hồ sơ” 

Giao diện khai báo thông tin văn bản xác định giá
Giao diện khai báo thông tin văn bản xác định giá

Bạn nhìn vào giao diện khai báo thông tin văn trên sẽ thấy có 3 Tab: 

  • Tab thông tin chung: tại đây  bạn đặt tên cho văn bản, xét lại tình trạng văn bản, và ghi chú những gì cần
Thông tin chung hồ sơ
Giao diện tab thông tin chung
  • Tab văn bản: Tại đây bạn khai báo thông tin ngày lập cho văn bản xác định giá, ngày lập cho tờ trình, các căn cứ riêng cho tầng văn bản, chọn thông tin người lập, người phê duyệt cho văn bản.
Khai báo thông tin văn bản
Giao diẹn tab văn bản
  • Tab tái định cư: Tại đây là mục kết luận người sở hữu tài sản có được tái định cư không, nếu có tái định cư thì được tái định cư bao nhiêu lô đất.
Khai báo tái định  cư
Giao diện tab tái định cư

GỬI YÊU CẦU

Tên: *
Địa chỉ:
Email: *
Điện thoại:
Nội dung:
Mã bảo vệ: