Tài liệu phần mềm LPABT 3.0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng

5. Quản lý chủ sở hữu đất và tài sản gắn liền trên đất

Giao diện quản lý chủ sở hữu
Giao diện quản lý chủ sở hữu

Để khai báo thông tin chủ sở hữu, ứng dụng hỗ trợ bạn 2 cách thực hiện:  

1. Khai báo trực tiếp trên ứng dụng, bằng cách bạn chọn nút Thêm mới “+”, Giao diện thêm mới chủ sở hữu xuất hiện:

Thêm mới chủ sở hữu
Giao diện thêm mới chủ sở hữu

Một số trường thông tin bạn cần lưu ý: 

  • Mã chủ sở hữu: trường thông tin này bạn nên nhập theo số thứ tự, ví dụ bạn muốn mã số là 4 chữ số thì bạn nhập là 0001, các văn bản như xác định giá, tờ trình sẽ lấy mã tương ứng là 0001/AG-DA001,…
  • Loại hình chủ sở hữu: Mục đính là để thống kê.
  • Các trường thông tin cá nhân của chủ sở hữu bạn nhập lần lượt theo yêu cầu như hình trên.
  • Nhấn nút Thêm  để lưu chủ sở hữu. sau khi ứng dụng lưu thông tin thành công sẽ hỏi bạn có muốn chuyển vế trang thông tin chủ sở hữu để khai báo thông tin đất và tài sản hay không? bạn chọn đồng ý để ứng dụng tự động chuyển tới thông tin tổng quan chủ sở hữu hoặc tắt thông báo để khai báo thông tin chủ sở hữu khác.

2. Tải bảng giá tài sản từ file excel: Tại giao diện quản lý chủ sở hữu bạn chọn nút “Upload từ tập tin excel” chọn file chủ sở hữu để upload, mẫu chủ sở hữu bạn tải bằng cách bấm nút "Tải mẫu chủ sở hữu”

Mẫu thông tin chủ sở hữu
Mẫu thông tin chủ sở hữu

3. Xem thông tin tổng quan chủ sở hữu

Từ giao diện quản lý chủ sở hữu, bạn rê chuyển trên dòng thông tin chủ sở hữu bấm nút chữ “i” hoặc doubleClick vào dòng thông tin để đến giao diện chủ sở hữu

Trang giao diện chủ sở hữu
Giao diện trang chủ sở hữu

Phần tổng quan sẽ cho thấy thông tin hiện tại của chủ sở hữu như số tiền và diện tích đất phải bồi thường, khấu trừ.

Bạn chọn vào dòng “+ Chủ sở hữu” để tiến hành cập nhật thêm thông tin cho chử sở hữu: 

  • Tab Thông tin chung:
Giao diện tab thông tin chung của chủ sở hữu
 Giao diện trang thông tin chủ sỏ hữu

Tại Tab thông tin chung, bạn có thể khai báo thêm hoặc sửa thông tin rồi nhất nút cập nhật để ứng dụng cập nhật lại dữ liệu lên hệ thống

  • Tab đồng sở hữu
Giao diện đồng sở hữu
Giao diện khai báo đồng sở hữu

Tại Tab đồng sở hữu bạn khai báo những người cùng sở hữu tài sản, các trường thông tin đồng sở hữu thì giống với trường thông tin chủ sở hữu/người đại diện

  • Tab thông tin thửa
Giao diện khai báo thông tin thửa đất
 Giao diện thông tin thửa

Tại Tab thông tin thửa: ở đây bạn cần lưu ý thông tin thửa lấy từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sở Tài nguyên và môi trường cấp và thông tin được lấy từ đơn vị đo đạc, khảo sát lại diện tích dự án.

Nếu dự án của bạn có cả/có một trong hai thông tin từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông tin đo đạc thì bạn khai lần lượt như trên, phần nào không có thông tin thì để chống.

Lưu ý: diện tích thu hồi đất và diện tích đất bạn nên khai báo đầy đủ để phục vụ thống kê.