Phần mềm MyMap

undefined
Phền mềm MyMap

Phần mềm MyMap hoàn toàn miễn phí được công ty S&A xây dựng nhằm hỗ trợ và cung cấp cho người dùng gồm các chức năng sau:

  • Chuyển đổi qua lại giữa các hệ tọa độ VN2000, WGS84, UTM, dữ liệu đầu vào có thể nhập trực tiếp hoặc từ các định dạng file như excel, geoJson, shape file.
  • Đo vẽ các đối tượng (đang được cập nhật)
  • Tra cứu giá đất và giá chuyển đổi mục đích sử dụng (đang được cập nhật)

Để sử dụng phần mềm bạn truy cập tại:  

Sử dụng miễn phí tại 

MyMap

Hướng dẫn sử dụng phần mềm:  https://sa-vn.com/bai-1-tong-quan-phan-mem-mymap.html

Phần mềm còn nhiều chức năng cần hoàn thiện, mong bạn có thể đóng góp tại: https://sa-vn.com/lien-he


SẢN PHẨM LIÊN QUAN: