Phần mềm lập Phương Án Bồi Thường, hỗ trợ tái định cư

Phần mềm lập phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng hỗ trợ trong công việc của trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện, cấp tỉnh từ khâu xác định bảng tính chi tiết, lập phương áp, lập tờ trình, quyết định thu hồi đất cho các dự án giải phóng mặt bằng như: làm đường giao thông, xây dựng chung cư, nhà ở, nhà xưởng, mở đường lưới điện, ... 

Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư
 Bảng giá thuê phần mềm:

Nội dung

 Gói 

LPABT 1

Gói 

LPABT 2

Gói 

LPABT 3

Giá cước dịch vụ và thời gian sử dụng
Giá cước dịch vụ

Thoả thuận

Thoả thuận

Thoả thuận

Thời gian đăng ký sử dụng tối thiểu

6 tháng

Quyền lợi
Hỗ trợ cài đặt 

Hỗ trợ khởi tạo, cài đặt phần mềm 

Hỗ trợ sử dụng 

24/7

Thiết kế mẫu in khi khởi tạo phần mềm 

Theo nội dung phần tính năng chính

Thiết kế thêm mẫu in mới trong thời gian sử dụng

0

5

10

Số lượng người dùng

Không giới hạn

Số buổi tập huấn tập trung

1 buổi

Dung lượng lưu trữ

5GB

10GB

15GB

Phần mềm chạy trên nền tảng trình duyệt Web của máy tính

Google Chrome, FireFox, Microsoft Edge, Safari

Phần mềm chạy trên nền tảng trình duyệt Web của thiết bị di động (hệ điều hành Android, IOS) 

Google Chrome, FireFox, Microsoft Edge, Safari

Phần mềm cài đặt và chạy trên thiết bị di động 

Hỗ trợ tạo ứng dụng cài đặt trên hệ điều hành Android và IOS

Tính bảo mật

Đáp ứng mức độ 2 theo quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày tháng năm 2022


 

Tính năng chính

Thiết bị

Gói

LPABT 1

Gói

LPABT 2

Gói

LPABT 3

Máy tính

Di động

Quản lý đơn giá tải sản, đơn giá bồi thường đất

Quản lý đơn giá tài sản theo quy định ban hành của tỉnh.

x

 

x

x

x

Hỗ trợ import đơn giá tài sản từ tập tin excel

x

 

x

x

x

Quản lý đơn giá đất bồi thường, tái định cư theo từng dự án.

x

 

x

x

x

Hỗ trợ import đơn giá đất từ tập tin excel

x

 

x

x

x

Quản lý danh mục

Nhóm đất

x

 

x

x

x

Loại đất

x

 

x

x

x

Hiện trạng sử dụng đất

x

 

x

x

x

Loại hỗ trợ

x

 

x

x

x

Email hệ thống

x

 

x

x

x

Ký tự đặc biệt hỗ trợ nhập liệu

x

 

x

x

x

Dự án

Quản lý thông tin dự án

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

 

x

x

x

 

Căn cứ lập dự án

x

 

x

x

x

Quản lý, lưu dữ liệu scan 

x

x

 

 

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và tái định cư 

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT dự án về đất

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT dự án về tài sản trên đất

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT dự án về chính sách hỗ trợ và thưởng di dời

x

 

 

x

x

Tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai

x

 

x

x

x

Thống kê khối lượng theo dự án (tổng kinh phí, diện tích đất, loại đất, kinh phí theo loại tài sản, hỗ trợ, khấu trừ).

x

x

x

x

x

Hỗ trợ xuất Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC; Bảng tổng hợp thu hồi đất dự án  ra tập tin định dạng word,  excel, pdf

x

 

x

x

x

Hỗ trợ xuất Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC; Bảng tổng hợp thu hồi đất dự án  sang tập tin excel bao gồm công thức tính.

x

 

 

x

x

Chủ sở hữu

Thông tin chủ sở hữu

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

x

x

x

x

Thông tin thửa đất

x

x

x

x

x

Chụp hình và quản lý, lưu dữ liệu scan

x

x

 

 

x

Bảng tính chi tiết kinh phí BT, HT và TĐC

x

 

x

x

x

Quyết định BT, HT và TĐC

x

 

 

 

x

Quyết định thu hồi đất

x

 

 

 

x

Hỗ trợ xuất bảng tính chi tiết BT, HT và TĐC ra tập tin định dạng word,   excel, pdf

x

 

x

x

x

Hỗ trợ xuất bảng tính chi tiết BT, HT và TĐC ra tập tin excel bao gồm công thức

x

 

 

x

x

Phương án dự thảo

Thông tin phương án

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

x

x

x

x

Tờ trình thông qua hội đồng

x

 

 

x

x

Bảng chiết tính PA dự thảo

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC phương án dự thảo

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án dự thảo về đất

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án dự thảo về tài sản trên đất

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án dự thảo về chính sách hỗ trợ và thưởng di dời

x

 

 

x

x

Hỗ trợ xuất Tờ trình, báo cáo, Bảng chiết tính, bảng tổng ra tập tin định dạng word,  excel, pdf

x

 

x

x

x

Hỗ trợ xuất Bảng chiết tính, bảng tổng ra tập tin excel bao gồm công thức

 

 

 

x

x

Phương án thẩm định, phê duyệt

Thông tin phương án

x

x

x

x

x

Tóm tắt kinh phí theo từng hạng mục

x

x

x

x

x

Tờ trình thẩm định

x

 

 

x

x

Bảng chiết tính kinh phíphương án thẩm định, phê duyệt

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT và TĐC phương án thẩm định

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án thẩm định về đất

x

 

x

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án thẩm định về tài sản trên đất

x

 

 

x

x

Bảng tổng hợp kinh phí BT, HT phương án thẩm định về chính sách hỗ trợ và thưởng di dời

x

 

 

x

x

Biên bản họp thẩm định

x

 

 

 

x

Tờ trình phê duyệt

x

 

 

 

x

Thông báo kết quả thẩm định

x

 

 

 

x

Quyết định phê duyệt phương án 

x

 

 

 

x

Hỗ trợ xuất bảng tính, tờ trình, quyết định, báo cáo, bảng tổng hợp ra tập tin định dạng word,  excel, pdf

 

 

x

x

x

Hỗ trợ xuất bảng tính, bảng tổng hợp ra tập tin excel bao gồm công thức

x

 

 

x

x

Hệ thống

Quản lý thông tin tài khoản, phân quyền hoạt động người dùng trong hệ thống (không giới hạn số lượng tài khoản)

x

 

x

x

x

Thông tin tài khoản người dùng

x

x

x

x

x

Đăng nhập/đăng xuất

x

x

x

x

x

Sao lưu dữ liệu tự động theo lịch thiết lập hoặc khi được gọi lệnh.

x

 

x

x

x

Phục hồi dữ liệu

x

 

x

x

x

Cài đặt tuỳ chỉnh

x

 

x

x

x

* Các yêu cầu thêm các chức năng cho phần mềm sẽ được tính theo giá trị thực tế và được hai bên cùng thỏa thuận. 

* Giá trên chưa bao gồm VAT 

* Chi phí trên chưa bao gồm các chi phí đi lại, hướng dẫn sử dụng trực tiếp tại đơn vị khách hàng (nếu khách hàng có yêu cầu).

Các lợi ích phần mềm mang lại

  • Hỗ trợ cho cán bộ quản lý nắm bắt nhanh kết quả thực hiện, dự định khối lượng công việc, giá trị dự án từ đó đưa ra quyết định phù hợp.
  • Quản lý tốt các quy định về đơn giá tài sản, đơn giá về đất.
  • Dễ dang lập bảng áp giá, phương án, tờ trình, quyết định cho từng hồ sơ.
  • Tổng hợp toàn bộ khối lượng công việc, giá trị dự án một cách dễ dàng theo thời gian.
  • Rút ngắn thời gian thực hiện dự án, tiết kiệm chi phí nhân công.
  • Đặc biệt làm giảm sai xót trong quá trình thực hiện công việc.

Dùng thử phần mềm tại:  http://lpabt.sa-vn.com

Hướng dẫn sử dụng: https://sa-vn.com/lap-phuong-an-boi-thuong-va-ho-tro/1-gioi-thieu-phan-mem-lpabt-3

Giới thiệu chức năng phần mềm lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư - LPABT 3.0 


SẢN PHẨM LIÊN QUAN:

GỬI Ý KIẾN

Tên: *
Địa chỉ:
Email: *
Điện thoại:
Nội dung:
Mã bảo vệ: