Phần mềm lập Phương Án Bồi Thường, hỗ trợ tái định cư

Phần mềm lập phương án bồi thường hỗ trợ nghiệp vụ trong trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện, cấp tỉnh, hỗ trợ đưa ra các phương áp bồi thường cho các dự án giải phóng mặt bằng như: làm đường giao thông, xây dựng chung cư, nhà ở, nhà xưởng, mở đường lưới điện, ... 

Phần mềm Lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư
 Bảng giá thuê phần mềm

Nội dung

GÓI 1

17.000.000 đồng/năm

GÓI 2

20.000.000 đồng/năm

GÓI 3

25.000.000 đồng/năm

Chức năng nghiệp vụ 

   
1. Quản lý đơn giá tải sản theo quy định ban hành của tỉnh.

x

x

x

2. Quản lý thông tin dự án.

x

x

x

3. Quản lý đơn giá đất theo từng dự án.

x

x

x

4. Quản lý thông tin chủ sở hữu

x

x

x

5. Quản lý văn bản xác định giá

x

x

x

6. Quản lý phương án bồi thường

x

x

x

7. Thể hiện tiến độ thực hiện công việc theo thời gian thực

x

x

x

8. Thống kê khối lượng toàn bộ dự án (tổng kinh phí, diện tích đất, loại đất, kinh phí theo loại tài sản, hỗ trợ, khấu trừ)   
9. Xuất biên bản xác định giá

x

x

x

10. Xuất tờ trình văn bản xác định giá lên UBND   
11. Xuất báo cáo giải trình theo phương án 

x

x

x

12. Xuất bảng tổng hợp kinh phí theo phương án

x

x

x

13. Xuất bảng tổng hợp thu hồi đất theo phương án

x

x

x

Chức năng hệ thống

   
Quản lý thông tin tài khoản, phân quyền hoạt động người dùng trong hệ thống.

x

x

x

Sao lưu dữ liệu theo lịch thiết lập và sao lưu khi được gọi lệnh.

x

x

x

Phục hồi dữ liệu

x

x

x

 Phần cứng

   
Dung lượng

10GB

20GB

30GB

Băng thôngKhông giới hạnKhông giới hạnKhông giới hạn
Tên miềnMiễn phí tên miền phụ1 tên miền .com1 tên miền .vn

Dịch vụ vận hành và bảo trì

   
Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng online từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

x

x

x

Thiết kế mẫu văn bản, báo cáo, bảng  (9, 10,11,12,13) theo yêu cầu ban đầu

x

x

x

Vận hành hệ thống 24/24

x

x

x

Thiết kế mâu văn bản báo cáo, bảng theo yêu cầu trong quá trình sử dụng

không

Giới hạn 5 mẫu

Giới hạn 10 mẫu

* Các yêu cầu thêm các chức năng cho phần mềm sẽ được tính theo giá trị thực tế và được hai bên cùng thỏa thuận. 

* Giá trên chưa bao gồm VAT 

Các lợi ích phần mềm mang lại
  • Hỗ trợ cho cán bộ quản lý nắm bắt nhanh kết quả thực hiện, dự định khối lượng công việc, giá trị dự án từ đó đưa ra quyết định phù hợp.
  • Quản lý tốt các quy định về đơn giá tài sản, đơn giá về đất.
  • Dễ dang lập bảng áp giá, phương án, tờ trình, quyết định cho từng hồ sơ.
  • Tổng hợp toàn bộ khối lượng công việc, giá trị dự án một cách dễ dàng theo thời gian.
  • Rút ngắn thời gian thực hiện dự án, tiết kiệm chi phí nhân công.
  • Đặc biệt làm giảm sai xót trong quá trình thực hiện công việc.

 

Dùng thử phần mềm tại:  http://lpabt.sa-vn.com

Tài khoản dùng thử: username: demo@gmail.com    Password: 123456

 

Hướng dẫn sử dụng: https://sa-vn.com/lap-phuong-an-boi-thuong-va-ho-tro/1-gioi-thieu-phan-mem-lpabt-3

 

Giới thiệu chức năng phần mềm lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư - LPABT 3.0 

Hình ảnh phần mềm:

SẢN PHẨM LIÊN QUAN:

GỬI Ý KIẾN

Tên: *
Địa chỉ:
Email: *
Điện thoại:
Nội dung:
Mã bảo vệ: