Sản phẩm phần mềm

Kính gửi đến quý khách những sản phẩm phần mềm đang được triển khai

Phần mềm LPAB

Phần mềm hỗ trợ công tác lập phương án bồi thường từ khâu lập bảng chi tiết đến khâu ra quyết định thu hồi đất. Chi tiết

Phần mềm EQI

Phần mềm tính toán chỉ số chất lượng môi trường nước mặt WQI (1460/QĐ-TCMT), chất lượng không khí AQI (1459/QĐ-TCMT), chuyển đổi hệ tọa độ VN2000-WGS84 Chi tiết

Phần mềm SAVAL

Cung cấp các chức năng xử lý dữ liệu bản đồ chuyên sâu như phân tích thửa đất, hình dáng thửa, diện tích, đường rộng trước nhà, quãng đường đi, ... Chi tiết

Phần mềm SAWH

Phần mềm quản lý kho SAWH cung cấp đầy đủ tính năng xuất nhập tồn, bán hàng, xuất phiếu thu chi, .... Chi tiết

Phần mềm EMAPVN4

Bộ công cụ xử lý dữ liệu bản đồ được xây dựng trên nền arcgis, có các chức năng như chuyển font, xử lý chồng chéo, xử lý thuộc tính nâng cao Chi tiết

Phần mềm MyMap

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi hệ tọa độ qua lại giữa các hệ vn2000, WGS84, UTM, tra cứu giá đất theo cơ quan nhà nước ban hành, giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất Chi tiết