Dịch vụ

     Với định hướng chiến lược trong vòng 3 năm S&A phấn đấu trở thành công ty chuyên nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực hoạt động chính: Xây dựng giải pháp, phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp; Tư vấn thiết kế website; Dịch vụ đánh giá tính bảo mật của hệ thống, cung cấp giải pháp khắc phục lỗi hệ thống; Phân tích dữ liệu đất đai phục vụ cho ngành bất động sản, ... S&A đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau:

Xây dựng giải pháp, phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp

 + Phần mềm quản lý nghiệp vụ cho tổ chức doanh nghiệp nhà nước.

 + Phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

 + Phần mềm quản lý dịch vụ, giao dịch bất động sản.

 + Xây dựng giải pháp, phần mềm quản lý kết hợp với công nghệ GIS phục vụ cho tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước.

 + Xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng môi trường, quản lý số liệu quan trắc tự động.

Xây dựng giải pháp, phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp

 

Tư vấn, thiết kế website

+ Phần mềm quản lý nghiệp vụ cho tổ chức doanh nghiệp nhà nước.

+ Phần mềm quản lý hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

+ Phần mềm quản lý dịch vụ, giao dịch bất động sản.

+ Xây dựng giải pháp, phần mềm quản lý kết hợp với công nghệ GIS phục vụ cho tổ chức, cơ quan hành chính nhà nước.

+ Xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng môi trường, quản lý số liệu quan trắc tự động.

Thiết kế webiste theo yêu cầu

 

Phân tích dữ liệu bản đồ (GIS)

+ Cung cấp phần mềm phân tích dữ liệu thửa đất, quy hoạch phục vụ định giá trong bất động sản.

+ Tư vấn thiết kế xây dựng phần mềm phân tích dữ liệu bản đồ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

+ Tư vấn thiết kế thành lập bản đồ chuyên đề trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

Xử lý dữ liệu gis

 

 


GỬI Ý KIẾN

Tên: *
Địa chỉ:
Email: *
Điện thoại:
Nội dung:
Mã bảo vệ: