Dịch vụ

Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý, trang thương mại điện tử

Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý

Tư vấn, khảo sát, thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý nhân sự, sản phẩm, quy trình sản xuất. áp các công nghệ tiên tiến.

Thiết kế, xây dựng trang điện tử

Dịch vụ thiết kế website không chỉ đẹp mắt mà còn mang về nhiều lượt truy cập, nhiều đơn hàng. Đội ngũ thiết kế web luôn chăm chút từ nội dung, chức năng đến cả cách thức vận hành.

Phân tích dữ liệu

Tư vấn, khảo sát đưa ra quy trình xử lý dữ liệu, xây dựng phần mềm đưa vào áp dụng bán tự động/tự động để xử lý dữ liệu.

Quản trị, vận hành, bảo trì

Quản trị, vận hành, bảo trì hoạt động của phần mềm và hệ thống thông tin.

Xây dựng bản đồ phục vụ kinh doanh bất động sản

Xây dựng bản đồ cho dự án bất động sản, phân tích dữ liệu bản đồ đưa ra các tiện ích cho dự án, nhằm thể hiện cho khách hàng nhìn thấy tiện ích của dự án, hỗ trợ cho đội ngũ kinh doanh.

Thiết kế, xây dựng phần mềm quản lý số liệu quan trắc online.

Thể hiện thông tin chất lượng môi trường rõ nét, áp dụng các cách tính chỉ số chất lượng trong nước và quốc tế.

Đối tác

Các đối tác thương hiệu và đáng tin dùng
  • sedona.com.vn
  • sedona.com.vn
  • sedona.com.vn
  • sedona.com.vn
  • sedona.com.vn
  • sedona.com.vn
  • sedona.com.vn