Hướng dẫn sử dụng phần mềm EQI

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm EQI: tính chỉ số WQI, AQI, chuyển đổi hệ tọa độ WGS84 <-> VN2000

1. Tính toán chỉ số chất lượng môi trường WQI

Chỉ số wqi
Chức năng tính chỉ số chất lượng môi trường nước mặt (WQI)

Bạn nhìn vào giao diện bên trên, phần danh mục có 3 phần chính: phương pháp tính, thông số và dữ liệu đầu vào, kết quả tính chỉ số

1. Phương pháp tính: 

 • Ứng dụng hỗ trợ bạn 2 cách tính theo quyết định hiện hành  số 1460/QĐ-TCMT  năm 2019 và cách tính tùy chỉnh thông số đầu vào dựa trên phương pháp của quyết định số 1460/QĐ-TCMT.
 • Tính theo trọng số: cả 2 tính đều dựa trên phương pháp của quyết định 1460/QĐ-TCMT, nên phần tính theo trọng số bạn tham khảo quyết định tại ĐÂY.

2. Đầu vào

2.1. Thông số đầu vào

 • Nếu bạn chọn cách tính theo quyết định năm 2019, bạn bấm vào dòng “1.Chọn thông số” để  chọn thông số cần tính
Chọng thông số cho cách tính WQI theo quyết định số 1460/QĐ-TCMT năm 2019
 • Nếu bạn chọn cách tính tùy chỉnh, bạn bấm vào dòng “1. Cài đặt thông số đầu vào” để thiết lập thông số
Giao diện thiết lập thông số theo cách tính WQI tùy chọn

Bạn bấm vào nút Thêm “+” để thêm thông số cần cài đặt:

Form cài đặt thông số
 Giao diện thêm thông số cho cách tính tùy chỉnh

Một số trường thông tin, bạn cần lưu: 

 • Ký hiệu: là ký hiệu thông số
 • Tên: tên thông số đầy đủ
 • Nhóm: xác định thông số thuộc vào nhóm nào
 • Công thức: công thức áp dụng tính Qi cho thông số.
 • Bảng xác định BPi và Pi
 • Sử dụng: nếu là check thì thông số sẽ được đưa vào tính toán 

Sau khi khai báo thông tin đầy đủ, bấm nút Lưu để ứng dụng lưu vào tài khoản.

2.2. Dữ liệu

Bạn chọn mục “2. Dữ liêu”

Dữ liệu quan trắc đầu vào
Giao diện nhập dữ liệu quan trắc, phân tích thông số nước mặt

Trên giao diện dữ liệu, Bạn nhấn nút “+” để thêm mới dòng và nhập mới/sửa trực tiếp thông tin trên dòng.

Ngoài cách nhập dữ liệu trực tiếp, bạn có thể bấm nút “Mở file excel”, mẫu file excel bạn có thể lấy bằng cách bấm nút “Tải về”, sau khi tải về xong bạn có thể nhập dữ liệu theo form đã tải

Mẫu Import dữ liệu tính chỉ số WQI
Mẫu file excel Import dữ liệu tính chỉ số WQI

3. Kết quả tính toán

Sau khi bạn nhập dữ liệu phân tích, bấm nút “Tính toán” ứng dụng sẽ tính toán và đưa ra 3 dạng kết quả:

 • Kết quả tính ra WQIsi, WQI
Kết quả tính toán chỉ số wqi chất lượng môi trường nước mặt
Kết quả tính chỉ số WQIsi và WQI
 • Kết quả tính thể hiện trên biểu đồ
Hiển thị kết quả wqi trên biều đồ
Kết quả tính hiển thị trên biểu đồ
 • Kết quả tính hiển thị trên bản đồ
Kết quả chuất lượng nước mặt hiện thị trên bản đồ
Kết quả tính hiển thị trên bản đồ