Phần mềm áp giá bồi thường

Công ty Công nghệ Phần mềm và Phân tích dữ liệu Việt Nam (S&A) được thành lập từ tháng 8 năm 2019 với nhiều nhân sự có kinh nghiệp trong ngành. Hiện tại công ty đang áp dụng các giải pháp tốt nhất hiện nay để phát triển hệ thống Website trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp website cho doanh nghiệp. Với các giải pháp bán hàng từ S&A, doanh nghiệp và cá nhân có thể vận hành việc kinh doanh trên mọi kênh bán hàng tại một nơi duy nhất. Từ việc quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, tồn kho, giao nhận, marketing, khuyến mãi,... cho đến những bảng báo cáo doanh thu và phân tích hiệu quả kinh doanh đều được thống kê tự động. ![](http://localhost:2029/ftp/logo-login.png)